Jakich formalności musi dopełnić obcokrajowiec w procesie zakupu nieruchomości we Włoszech?

Decydując się na zakup nieruchomości we Włoszech trzeba poznać tamtejsze formalności, bez których nie można sfinalizować transakcji. Najważniejszą jest uzyskanie włoskiego kodu fiskalnego, będącego odpowiednikiem polskiego numeru NIP. Ponadto to osoba, która kupuje dom będzie musiała opłacić wszelkie koszty notarialne oraz obowiązujące we Włoszech: podatek od hipoteki i podatek katastralny.

Zgodnie z prawem obcokrajowiec może bez przeszkód kupić nieruchomość na terenie Włoch. Dotyczy to zarówno pojedynczych kupców, jak i firm inwestujących w zagraniczne nieruchomości. Nie są potrzebne żadne dodatkowe pozwolenia od tamtejszego urzędu. Niemniej pierwszeństwo przy zakupie mają obywatele Włoch oraz osoby posiadające zameldowanie, gdyż skraca to cały proces. Poza tym Polacy czy mieszkańcy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej nie spotkają się z żadnymi trudnościami przy dokonywaniu zakupu domu. Formalności przebiegają w każdym wypadku tak samo. Po uzyskaniu kodu fiskalnego można rozpocząć poszukiwanie wymarzonej posiadłości.

mieszkanie

Zakup domu w Italii wygląda bardzo podobnie jak we Włoszech. Umowa kupna-sprzedaży powinna być bowiem przygotowana w formie aktu notarialnego, dopiero wtedy zyskuje moc prawną. Zasada ta obowiązuje podczas przenoszenia własności oraz sprzedaży całych spółek kapitałowych, w skład których wchodzą też nieruchomości. Zanim dojdzie do pełnej sprzedaży, dany dom czy lokal może być wynajmowany po podpisaniu odpowiedniej umowy. Zgodnie z włoskim prawem istnieje możliwość rozdzielnia prawa do własności grantu oraz zarządzenia nim. Tym samym oznacza to, iż posiadanie ziemi nie jest jednoznaczne z posiadaniem własności do wszystkiego, co na danym terenie się znajduje. W gestii właściciela ziemi leży przyznanie prawa innej jednostce prawnej lub osobie fizycznej prawa do określonego budynku. Maksymalny okres takiej umowy wynosi 99 lat. Zazwyczaj prawo do zabudowy otrzymują przedsiębiorstwa budowlane.

Przed podpisaniem ostatecznych dokumentów i nabycia zagranicznej nieruchomości konieczne jest sprawdzenie czy należy ona do osoby, która podaje się za jej właściciela. Taką informację można uzyskać w rejestrze gruntów, będącej odpowiednikiem znanej w Polsce instytucji ksiąg wieczystych. W ten sposób nabywca będzie mieć pewność, że zamierza kupić dom od osoby do tego uprawnionej. Ponadto po zakończeniu procedury sprzedaży informacja także powinna znaleźć się w rejestrze gruntów. To samo dotyczy hipoteki. Dlatego też po przygotowaniu odpowiedniego aktu notarialnego, który potwierdzać będzie zmianę właściciela danej nieruchomości, trzeba to zgłosić we właściwym urzędzie oraz zadbać o wpis w rejestrze. Wówczas wszelkie formalności zakupu domu lub lokalu mieszkalnego we Włoszech będą dopełnione, a my będziemy mogli się cieszyć z inwestycji w jednym z najpiękniejszych krajów na świecie.