Wynajem nieruchomości we Włoszech

Wynajem mieszkań we Włoszech jest popularny. Można skorzystać z ogłoszeń w internecie lub lokalnej prasie bądź usług agencji nieruchomości. Pośrednik znajdzie dla nas dogodny lokal i załatwi wszelkie formalności, jednak za pośrednictwo najczęściej trzeba zapłacić tyle, ile wynosi miesięczny czynsz.

Największą popularnością cieszą się małe domy oraz przestronne trzypokojowe mieszkania. Wynajmując mieszkanie należy podpisać umowę, która regulowana jest na mocy Kodeksu Cywilnego. Kwestie są bardzo jasne, jednak zarówno właściciel, jak i lokator muszą liczyć się ze spełnieniem wielu wymogów oraz specjalnymi opłatami związanymi z wynajmem mieszkania lub domu. Zarobić natomiast można na turystycznym wynajmie nieruchomości.

mieszkanie

Wyróżnia się cztery rodzaje umów najmu we Włoszech, które jednak nie są konieczne przy wynajmie dla turystów. Pierwsza to umowa 4+4 (wł. contratto libero 4+4) podpisywana jest na minimum cztery lata, po upływie których można przedłużyć ją na kolejne cztery. W tym wypadku wysokość czynszu to kwestia dowolna i decydują o niej właściciel mieszkania oraz lokator. Natomiast przy umowie 3+2 (wł. contratto concordato 3+2) czynsz narzucony jest na podstawie krajowych wskaźników. Umowa obowiązuje przez minimum trzy lata i można ją przedłużyć o 24 miesiące. We Włoszech obowiązują również umowy przejściowe. Standardowa (wł. contratto transitorio) trwa od 1 do 18 miesięcy i dopuszczalna jest tylko przy jasnym wskazaniu powodu braku możliwości zawarcia normalnej umowy. Opłaty zazwyczaj ustalają zainteresowane strony, ale w niektórych regionach trzeba dostosować się do obowiązujących stawek. Specjalną umowę mogą też zawierać studenci (wł. contratto transitorio per studenti fuori sede), którzy uczą się poza rodzinnym miastem, gdzie są zameldowani. Wysokość czynszu jest z góry ustalona.

Każda podpisana umowa najmu musi być zarejestrowana w włoskim urzędzie skarbowym. Komplet dokumentów najczęściej składa właściciel wynajmowanej nieruchomości bądź agent pośrednictwa. Niezbędne są dwie kopie podpisanej umowy, specjalny wniosek rejestracyjny, znaczki skarbowe oraz dowód opłaty za rejestrację umowy, która wynosi 2 proc. wartości rocznego czynszu. Warto też wiedzieć, że wynajmując mieszkanie w słonecznej Italii najczęściej trzeba wpłacić zwrotny depozyt w wysokości miesięcznego czynszu. Cała kwota zwracana jest po zakończeniu umowy.

Lokatorzy, tak jak wszędzie, zobowiązani są do opłacania prądu, gazu, wody oraz wszelkich opłat wspólnotowych. Spotkać się też można z koniecznością opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Poza tym co roku trzeba odnawiać rejestrację umowy najmu, uiszczając kolejną opłatę w urzędzie skarbowym. Każdą z wyżej wymienionych umów lokator może rozwiązać wcześniej zachowując podany w dokumencie okres wypowiedzenia. W przypadku właściciela lokalu przedterminowe rozwiązanie umowy wiąże się z podaniem przyczyny, zgodnie z wymogami prawnymi. Niemniej, szybsze zakończenie umowy najmu oznacza konieczność wpłacenia dodatkowej opłaty wynoszącej 67 euro w dowolnym urzędzie skarbowym. Miesięczny czynsz trzypokojowego mieszkania waha się w granicach 1000 euro. Wynajmując turystom lokal w sezonie cena rośnie kilkukrotnie i to właściciel decyduje o wysokości opłaty. Spodziewać się można, że za tydzień we włoskim domku trzeba będzie zapłacić około 500 euro. Łatwo więc można zarobić na sezonowym wynajmowaniu nieruchomości.